Financieel advies

Financieel advies
Acqtion is een zelfstandig en onafhankelijk opererende adviseur. Acqtion heeft geen enkele binding met enige andere financiële dienstverlener, noch verkoopt of promoot zij financiële producten. Dit garandeert onze klanten een totaal onafhankelijk en objectief advies.

Acqtion hanteert het vier-ogenprincipe in ieder dossier: elk advies wordt aan gespecialiseerde interne of externe partijen voorgelegd.

Onze diensten omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

  • Business planning
  • Budgettering
  • Waardering
  • Conflictbemiddeling
  • MBO & MBI
  • Partiële verkoop
  • Verkoopklaar maken van uw bedrijf