Waarderingen

De waardering van een vennootschap, of van bepaalde deelactiviteiten is een cruciaal gegeven op tal van beslissingsmomenten. Na een grondige dossierstudie kan Acqtion u helpen bij het zoeken naar het antwoord op uw waarderingsvraag.

Essentieel zijn volgens ons:

  • de vermogenswaarde
  • de rendementswaarde van een vennootschap
  • de verhouding van vermogenswaarde en rendementswaarde ten opzichte van elkaar
    (Welke mogelijke consequenties kunnen hier aan verbonden worden?)

Met inzicht en gezond verstand antwoorden op de waarderingsvraag impliceert tevens het aanreiken van “pay-back limieten” voor kandidaat-kopers.

Een doordachte en uiterst professionele waardebepaling is al jaren het handelsmerk van Acqtion. Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie over onze waarderingen.