Budgettering

Een goed budget is een cijfermatige vertaling van de strategische keuzes van de bedrijfsleiding.

Het gedetailleerd toewijzen van middelen in relatie tot de gestelde doelstellingen, maakt van een budget een meet- en controle instrument.

Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever kunnen toekomstige kasstromen en thesaurie ontwikkeling meticuleus in beeld worden gebracht, alsook de globale balans evolutie. Een goed opgesteld budget is het ideale kompas voor elke bedrijfsleider.

Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie of een afspraak.