Overnamebegeleiding

  • U heeft een bedrijf voor ogen dat u wenst over te nemen?
  • U bent kandidaat MBO-er MBI-er?
  • U heeft een kandidaat-koper en wenst uw bedrijf klaar te maken voor verkoop?
  • Er zijn een beperkt aantal domeinen in het overnametraject die u onbekend zijn?
  • U wenst een specifieke begeleiding, die u voldoende houvast geeft om een verantwoorde beslissing te kunnen nemen?

Advies op maat voor kandidaat kopers en kandidaat verkopers

Overnamebegeleiding
Graag staan wij ondernemers bij met advies op heel specifieke deelaspecten van het overnameproces. Dit maakt het onder meer voor privé-personen mogelijk om hun overname-intenties niet in het gedrang te laten komen door te hoog oplopende advieskosten.

Kandidaat kopers of verkopers helpen we:

  • bij het opstellen van een goed gefundeerde waardebepaling of de beoordeling er van
  • bij het opstellen van een financieel plan, inclusief de terugbetalingscapaciteit
  • bij het opstellen en beoordelen van het post acquisitieplan
  • bij het voeren van onderhandelingen en contractuele besprekingen
  • bij het opstellen en indienen van een financieringsaanvraag bij bank of alternatieve investeerders

Wenst u meer informatie, dan kunt u ons steeds contacteren.